Днес представиха Фонда за жилищно обновяване в МРРБ

Фондът е създаден със средства от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Днес в регионалното министерство се проведе пресконференция за представяне на Фонда за жилищно обновяване, създаден със средства от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Фондът за жилищно обновяване е създаден в рамките на ”Корпоративна търговска банка”-АД по договор за обществена поръчка с Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Целта на фонда е да служи като инструмент за финансов инженеринг, който да предоставя нисколихвени заеми и гаранции по заеми на сдружения на собственици и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради за внедряване на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Създаването на Фонда за жилищно обновяване е пряко свързано с изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Фондът за жилищно обновяване е финансиран с 12 467 284 лв. от ОПРР 2007-2013 и 1 000 000 лв. допълнително финансиране от КТБ АД.

С тези средства ще бъдат подпомагани кандидатстващите собственици на жилищни обекти да осигурят 50 % от бюджета за реновиране на съответната сграда или блок секция.

Останалата част от 50 % от стойността на мерките за енергийна ефективност се предоставя безвъзмездно от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

”Съфинансиращата част, която успяхме да защитим пред Европейската комисия, е най-високата като размер, спрямо това, което досега е прилагано във всяка една от европейските членки по проекта „Енергийно обновяване на българските домове”- каза на пресконференция Деница Николова, ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” в МРРБ.

„Фондът за жилищно обновяване е по типа на новата инициатива на ЕК за финансов инженеринг. Това е предоставяне на ресурс от страна на оперативната програма в управление на друга институция, която с капацитета и финансовите си възможности да го надгради като ресурс и да предлага атрактивни финансови продукти, за да можем да достигнем до крайните собственици и да се стигне до обновяването на домовете. Следвали сме добрия опит на Естония и Латвия, които имат принос в тази насока, но ние решихме, че сами ще управляваме продукта” – посочи още Николова.

Споделете: