Етажните собствености ще получат безплатно архитектурен проект за саниране на панелни сгради

Изготвени са 79 типови проекти, които Столична община ще предоставя безплатно

Вече са готови типовите проекти, с които да се извърши саниране на панелни жилищни сгради, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Проектите ще бъдат предоставени безплатно на етажните собствености, които желаят да предприемат дейности за повишаване на енергийната ефективност на своите сгради. Освен типовите проекти, общината ще освободи етажните собствености от такса за разрешение за строеж.

Така ще бъдат подпомогнати гражданите, желаещи да извършат обновяване на панелните жилищни сгради и извършване на мерки за енергийна ефективност, което ще намали разходите за отопление на жилището.

Столична община възложи изработването на основните архитектурни проекти на всички панелни секции. Направени са 79 типови проекти.

По думите на главния архитект на София Петър Диков, проектите включват всички специалности и чертежите ще могат да се видят както в районните администрации, така и в интернет на страницата на Направление „Архитектура и градоустройство”.

София е с най-много подадени заявления в цялата страна по Проект „Енергийно обновяване на българските домове“ на МРРБ – общо 53 до момента.

За 2 от сградите вече имат сключени финансови споразумения – в район „Изгрев” и в район „Илинден”. Това са единствените сключени финансови споразумения в страната до момента. Общо 38 от подадените заявления са одобрени на първи етап.

С извършването на саниране на панелните сгради се постига икономия на енергия от 40-60%.

Столична община е извършила в 95% от общинските детски градини и училища внедрени частични мерки за Енергийна ефективност. От тях 50 детски градини и училища са напълно обновени. Енергийно обновени са и 4 общински сгради.

Споделете: