Забраниха строителните дейности в района на къмпинг Корал

 Според  МОСВ строителството ще доведе до унищожаване на три типа дюни и шест вида растения
1 (1)

Днес, 4 септември, от пресцентъра на МОСВ съобщиха, че със заповед на министъра на околната среда и водите Светлана Жекова се спират  строителството и монтажните работи на „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс” ЕООД, „Витатур инвест“ АД, ПГА „ФУУД“ ЕООД, „Прайм пропърти” /БГ/ АДСИЦ и „Корал резидънс“ в района на къмпинг „Корал“.

Забраната се налага с цел предотвратяване на вероятно значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, включително и върху близко разположените защитени зони.

Мотивите за налагането на принудителната административна мярка се основават на няколко основни обстоятелства:

  • Срокът на правно действие на издадените решения по смисъла на ЗООС за одобряване на инвестиционните предложения е изтекъл.
  • Не са проведени необходимите процедури по оценка на съвместимостта на инвестиционните предложения с предмета и целите на защитени зони предвид настъпилите през 2007 г. изменения в екологичното законодателство.
  • Строителството би довело до унищожаване на три типа дюни, основен елемент на ландшафта и предмет на специална защита по смисъла на Закона за Черноморското крайбрежие.
  • Застрояването е предпоставка за необратимо унищожаване на находища и популации на шест вида растения, поставени под специален режим съгласно ЗБР.

Забраната е в сила до провеждане на необходимите процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и до влизане в сила на издадените на тяхно основание индивидуални административни актове.

 

Споделете: