Информационните дни по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ продължават

В периода 15-20 октомври гражданите на Търговище, Плевен, Казанлък и Варна ще се запознаят с подробностите за кандидатстване по проекта

 

 

От пресцентъра на МРРБ съобщиха, че информационните дни по проекта за „Енергийно обновяване на българските домове“ ще се проведат в периода 15-20 октомври както следва:

 

Община ТЪРГОВИЩЕ

Информационни дни по проекта в град Търговище ще се проведат на 22-23 октомври 2012 г. на следните локации:
22.10.2012 г. – Пресконференция от 11:00 ч. в зала 74, ет. 3 на община Търговище, пл. Свобода

Среща с гражданите на Търговище:
22.10.2012 г.  – пл. Свобода, пред сградата на община Търговище от 15 до 19 часа
23.10.2012 г.  – пред сградата на община Търговище от 15 до 19 часа

Община  ПЛЕВЕН

Информационни дни по проекта в град Плевен ще се проведат в периода 22-25 октомври 2012 г. на следните локации:
22.10.2012 г. – Пресконференция от 12:30 часа в Областния информационен център, ул. Дойран № 81А

Среща с гражданите на Плевен:
22.10.2012 г. – До фонтана на пл. Възраждане, срещу сградата на Областна администрация от 15 до 19 часа
23.10.2012 г.  – До фонтана на пл. Възраждане, срещу сградата на Областна администрация от 15 до 19 часа
24.10.2012 г.  – До фонтана на пл. Възраждане, срещу сградата на Областна администрация от 15 до 19 часа
25.10.2012 г. – До фонтана на пл. Възраждане, срещу сградата на Областна администрация от 15 до 19 часа

Община КАЗАНЛЪК

Информационни дни по проекта в град Казанлък ще се проведат в периода 22-24 октомври 2012 г. на следните локации:
22.10.2012 г. – Пресконференция от 11 часа в зала 6 на община Казанлък, бул. Розова Долина № 6

Среща с гражданите на Казанлък:
22.10.2012 г. – На площад „Севтополис“, при шадравана, от 15 до 19 часа
23.10.2012 г.  – кв. Изток, пред блок № 1, от 15 до 19 часа
24.10.2012 г. – На кръстовището на бул. 23-ти Пехотен шипченски полк и ул. Пушкин от 15 до 19 часа

Община ВАРНА

Информационни дни по проекта в град Варна ще се проведат в периода 24-27 октомври 2012 г. на следните локации:
24.10.2012 г. – Пресконференция от 12:30 часа в Областния информационен център, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 2

Среща с гражданите на Варна:
24.10.2012 г. – Пред Областния информационен център, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 2 от 15 до 19 часа
25.10.2012 г. – кв. Младост, до пазара, от 15 до 19 часа
26.10.2012 г. – На входа на Морската градина от 15 до 19 часа
27.10.2012 г. – Пред Областния информационен център, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 2, от 10 до 14 часа

Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Споделете: