Модернизират градския транспорт в Русе за около 30 млн. лв.

Проектът е по схема „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града“

Ръководителят на УО на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) Деница Николова и кметът на Русе Пламен Стоилов подписаха договор  за проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Русе“ по схема BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града“. На подписването присъства и министърът на МРРБ Лиляна Павлова.

През месец юли бяха подписани договорите с другите 4 бенефициента – общините Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен.

Общата стойност на проекта е 29 379 323.89 лв. От тях 26 011 937.93 лв. са безвъзмездна финансова помощ, предоставена по ОПРР. Собственият принос на общината е в размер на 256 215.15 лв.

Проектът обхваща много дейности извън целенасоченото финансиране на самия градски транспорт, каза министър Павлова по време на подписването на договорите. С изпълнението му изцяло ще се подобри услугата градски транспорт и ще се подобри инфраструктурата в Русе, допълни тя.

Важно е, освен развитието и изграждането на европейските транспортни коридори, да финансираме и успешно да се изпълни този проект, за да се облекчи натовареното заради транзитния трафик движение в града, да намалим задръстванията и емисиите на вредни газове, каза още министър Павлова.

Тя обърна внимание, че инвестицията е допълваща за цялостното развитие на Русе. Със средства от ОПРР в Русе беше подобрена градската среда. Изпълнени са и множество проекти, свързани с културна, образователна и социална инфраструктура, припомни министър Павлова.

Проектът за интегриран градски транспорт на Русе обхваща 8 компонента:
– електронна система за таксуване на пътниците
– система за контрол и управление на обществения транспорт
– улесняване на достъпа на организирания градски транспорт (ОГТ) по бул. „Цар Освободител”
– изграждане на подлез при ж/п линията за свързване на кв. „Родина” с центъра
– подобряване достъпността до ОГТ в кв. „Чародейка”
– изграждане на велоалеи
– рехабилитация на тролейбусната инфраструктура – стълбове и контактна мрежа
– подобряване достъпа до спирките на ОГТ и безопасността за пешеходци и велосипедисти на бул. „България”.

Споделете: