IQ Card – картата за зареждане с гориво за интелигентни фирми

Изборът е ваш – класическа карта за зареждане, PREPAID-карта или карта за плащане в брой

IQ Card е карта на IQ Card Vertriebs GmbH, Австрия, за зареждане с гориво за корпоративни клиенти, разработена за австрийския пазар през 2007 г.

Фирмата IQ Card Vertriebs GmbH е 100% дъщерно дружество на фирмата за търговия на едро с минерални масла Julius Stiglechner GmbH, град Линц, която от 1923 г. е собственост на фамилия Щиглехнер (Stiglechner). Представител за България е фирма Каел Кард ЕООД.

Своята бързо растяща популярност IQ Card дължи на редицата си предимства, като например: атрактивните цени, индивидуалните решения, които са проектирани според потребностите на клиента, както и уникалните услуги – от прозрачното отчитане до най-модерни функции за безопасност.

 

С тези си качества IQ Card се налага сред местните търговци, както и сред международните транспортни фирми.  Чрез IQ Card не само се зарежда гориво при много добри условия, но тя също така се издава безплатно.

За да отговори на потребностите на различните фирми, заедно със своите клиенти IQ Card Vertriebs GmbH разработва няколко вида карти, както и различни начини на отчитане. Това е гаранция, че всички фирми могат да се възползват от IQ Card.

Клиентите могат да изберат дали ще ползват IQ Card като класическа карта за зареждане (с отложено плащане ), Prepaid-карта (с предплащане) или карта за плащане в брой.

 

Чрез тези опции IQ Card се настройва според зарежданото количество към специфичните потребности на отделните фирми.

С класическа карта за зареждане клиентите зареждат с IQ Card безкасово и получават в края на периода за отчитане (на 15 дни) обща фактура за съответната държава с всички транзакции.

С Prepaid-карта фирмите ползватели предплащат разходите си за гориво и позволяват на своите служители да зареждат с IQ Card безкасово при специални условия. Фактура се издава веднъж месечно.

Cash Card е карта за плащане в брой, която разполага с услугата за възстановяване на ДДС.

 

IQ Card е подсигурена с PIN-код, който при плащане се предава кодирано и по този начин отговаря на най-модерните стандарти за безопасност. Може да се зададе собствен PIN-код.

Клиентите могат по всяко време безплатно да управляват своята IQ Card в IQ Card NetService – да я лимитират, блокират или отблокират . Можете също така да блокирате и дадена държава, което автоматично не позволява извършването на транзакции там .

За по-голяма сигурност при всяко използване картата се подлага на мигновена онлайн проверка. По желание на клиента той може да получава имейл след всяко зареждане – за максимален контрол на зарежданията.

 

Всяка седмица в понеделник се определя цената на горивата за съответната страна, която е валидна до следващата седмица и е еднаква за цялата мрежа, независимо дали дадена бензиностанция се намира на магистрален или второстепенен път.

Мрежата от бензиностанции обхваща следните страни от ЕС: Австрия, Германия, Словения, Люксембург, Белгия, Холандия, Испания, Франция, Румъния, България, Дания, Полша, Унгария, Италия, Литва и Босна и Херцеговина .

Друг важен момент е възстановяването на ДДС, което става чрез данъчния агент на клиента или чрез нашия. Фактурите се издават на 15 дни (два пъти месечно). В деня на издаването фактурата се изпраща към клиента в електронен вариант на фирмената електронна поща.

Сумите по фактурите се плащат в рамките на 14 дни след издаването им по левова сметка на IQ Cаrd в Уникредит Булбанк в България и по официалния курс на БНБ.

 

Фирмите, които желаят да използват карти IQ Card, е необходимо единствено да попълнят формуляр и да представят ОПР-та и баланс на фирмата за предходните 6 месеца или година. След проучване на предоставените счетоводни документи и при одобрение от застрахователна компания в Австрия се прави застраховка финансов риск, която е изцяло поета и е за сметка на IQ Card.

Повече информация,както и разположението на бензиностанциите ще откриете на сайта – www.iqcard.at, който е преведен и на български език.

За контакти:

Споделете: