МРРБ обяви обществена поръчка за консултант по въвеждането на електронна система за събиране на пътни такси

 Поръчката е по проект, финансиран от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г

Процедура за обществена поръчка с предмет „Извършване на консултантски услуги по отношение на анализ на възможностите и вариантите за въвеждане на интегрирана електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ) при ползване на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа на Република България” обяви Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Поръчката включва комплекс от специализирани услуги.

Според параметрите й трябва да бъде направен анализ на възможностите и вариантите за въвеждането на електронната система.

Обществената поръчка е по проект, финансиран от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Прогнозната стойност на безвъзмездната финансова помощ е 5 000 000 лв. с ДДС.

 

Споделете: