Над половин млн. лв. са вложени в ремонта на 118-то СОУ в столицата

 9 училища в София са реновирани в съответствие с мерките за енергийна ефективност

 

Кметът на София Йорданка Фандъкова откри новата учебна година в 108 СОУ „Никола Беловеждов”, съобщиха от пресцентъра на столичната община.

„Над половин милион лева от Столична община и от европейските фондове са вложените средства за ремонт на сградата на училището, каза кметът на София.
Общо 50 000 лв. училищни средства, наистина голяма сума за бюджета на едно училище, са отделени, за да може класните стаи и коридорите да са по-красиви. Училищното настоятелство е помогнало и за обновяване на столовата. Изпълнените проекти са пример за партньорство между различните институции – община, родители, учители в името на децата, посочи също кметът на София.
На добър час и успешна учебна година пожела на всички  Йорданка Фандъкова.
108 СОУ „Никола Беловеждов” е едно от деветте училища, в което са изпълнени мерки по енергийна ефективност по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161po001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“, сключен между Столична община и МРРБ по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден“, „Студентски“, „Красно Село“, „Връбница“, „Искър“, „Нови Искър“, „Възраждане“, „Слатина“, „Кремиковци“ на Столична община“.

Споделете: