Обновяват уличното осветление в Севлиево с финансиране от хонд „Козлодуй“

Проектът за около 300 ооо евро е одобрен вече от фонда

Международният фонд „Козлодуй“ одобри за финансиране проект на Община Севлиево за енергийно ефективно улично осветление на стойност 297 397.00 евро.

Целта на проекта е повишаването на енергийната ефективност на уличното осветление и намаляване на емисиите на парникови газове.  В разработката са заложени енергоспестяващи мерки за замяна на съществуващите осветители с газоразрядни лампи със светодиодни източници и инсталиране на система за автоматично управление в съответствие с астрономическия календар.

В резултат на реализацията на дейностите ще бъдат подменени със светлодиодни (LED) осветители  общо 1411 броя между 35 и 70 W, като в това число 234 паркови осветители.

С въвеждане на мерките за енергийно ефективно улично осветление ще се реализира обща икономия на електрическа енергия от 673 693 kWh на година или икономия от 101 054 лв. на година за разходи за електрическа енергия. Общата годишна икономия се очаква да бъде в размер на 131 391 лв.

Предстои Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да обяви тръжните процедури за избор на изпълнители, а реалното изпълнение на заложените дейности ще започне през пролетта на 2013 г.

Споделете: