Общо 30 детски градини и училища ще бъдат енергийно обновени през 2013 г. в столицата

Финансирането на проектите е осигурено от Международен фонд «Козлодуй“ и Националния доверителен ЕкоФонд

През 2013 г. ще бъдат енергийно обновени общо 30 детски градини и училища (23 детски градини и 7 училища).

От тях 23 детски градини и 3 училища ще се санират с финансиране от Международен фонд «Козлодуй“ и 4 училища с финансиране от Националния доверителен ЕкоФонд.

Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която заедно с министър Нона Караджова посети вчера 56 СОУ „Константин Иречек“, район „Люлин“, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

На събитието присъства и кметът на района Милко Младенов.

В 56 СОУ са изпълнени дейности по проект: Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура с финансиране от Национален доверителен ЕкоФонд. Това е първият обект, завършен с финансиране по Националната схема за зелени инвестиции и бюджета на Столичната община.

Стойността на договора за обекта е 473 09.84 лв. с ДДС.  От тях 301 368.88 лв. за мерки за енергийна ефективност по Проекта и 171 726.96 лв. съфинансиране от Столична община.

Обектът е завършен и има издадено Удостоверение № 1401/20.12.2012 г. за въвеждане в експлоатация от Дирекция „Общински строителен контрол” към Столична община.

С получена икономия от първоначално предвидените средства за реализиране на проекта е изградена мълниезащитна инсталация на всички корпуси на 56 СОУ.

Извън обхвата на Проекта и допълнителните мерки за енергийна ефективност, са извършени ремонтни дейности на плувния басейн в училището.

Споделете: