Обявен е конкурсът за работилници в рамките на 34-тата Европейска асамблея на студенти по архитектура

Събитието ще се проведе от 19 юли до 3 август в гр. Велико Търново

Събитието ще се проведе от 19 юли до 3 август в гр. Велико ТърновоОфициално вече е обявен конкурсът за работилници, които ще се реализират в рамките на 34-тата Европейска асамблея на студенти по архитектура във Велико Търново от 19-ти юли до 3-ти август.

Първият срок за участие е до 30 януари, а конкурсът съвсем не е обикновен.

Ето къде е symбиозата:

Имате  идея за страхотна работилница. Споделяте я преди 30 януари
в интернет-платформата, разработена специално за конкурса на
www.symbioza.bg. Сега всички по света, заинтересовани от събитието, могат да
разгледат вашите намерения. Вие също можете да видите всички предложения, публикувани до момента – съдържанието на платформата се синхронизира постоянно. И ето – след няколко дни, докато отново разглеждате symбиоза платформата, срещате друга работилница, която ви допада. Имате идея за колаборация и веднага я споделяте като коментар. Сега двете работилници имат симбиотична връзка и разработват работилниците заедно.

Всъщност, всеки може да коментира предложените работилници и да предлага връзки между тях. Има два основни вида симбиотична връзка – две или повече работилници могат толкова да си допаднат, че да се слеят в една. А може и отделните работилници, свързани в симбиоза да запазят своята идентичност, но концептуално да обвържат своите проекти.

Първият срок – 30 януари, е за регистриране в платформата с концепция за работилница. В този етап не е необходимо проекта да бъде завършен в детайл, а по-скоро идея, която лесно в последствие може да се доразвие в
сътрудничество с други работилници от света и у нас.

Вторият срок – 28 февруари, е за разработване на симбиозата и предаване на окончателния проект за работилница.

Конкурсът е отворен за всички – студенти и професионалисти от различни сфери на дейност, от цял свят. За да се запознаете най-обстойно с EASA и конкурса внимателно прочетете Tutorpack-а – прекрасно издание с цялата
необходима информация.

Ще го намерите на:  www.symbioza.bg

Споделете: