Отбелязват 50-годишнината на резерват „Червената стена“

Проект за 780 хил.лв., финансиран от Оперативна програма «Околна среда» подобрява туристическата инфраструктура на най-големия биосферен резерват в Родопите

Днес, 11 октомври, зам. -министър на МОСВ Евдокия Манева ще участва в честването на 50-годишнината от обявяването на „Червената стена” за резерват, организирано от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Събитието ще се проведе от 11.00 часа в местността „Еленина чешма”, село Бачково, община Асеновград.

В тържеството ще участват представители на МОСВ и регионалните му структури, както и на местните власти и партньорски организации от региона. Екосдружение «Червената скала» от село Бачково ще направи изложение с мостри на местна земеделска екологично чиста продукция.

„Червената стена” е най-големият биосферен резерват в Родопите, площта му е  3 029 хектара. През 1977 г. резерватът е включен в списъка на биосферните резервати на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата”.

Територията се отличава с изключително разнообразие от растителни и животински видове. В него са установени 645 вида висши растения – почти 18 % от числеността на флората на България, и по концентрация на таксони „Червената стена” е на първо място сред изследваните досега резервати в България.

От установените растителни видове 38 са включени в Червената книга на България, като 21 от тях са ендемити за Балканския полуостров.  Резерватът е известен и с богатството си на орхидеи. От срещащите се над 47 вида в Родопите, тук са открити  27.

Територията на резервата е изключителна държавна собственост, в него е установен строг режим, забраняващ всякакви дейности с изключение на охраната му. В резервата има седем туристически пътеки.

С цел да се съхрани уникалното биологично разнообразие, от тази година РИОСВ-Пловдив започна изпълнението на  проект, финансиран от Оперативна програма «Околна среда», за опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена” и поддържане на резерват „Изгорялото гюне”.

Проектът е на стойност  над 780 хил. лв. и предвижда разработване на план за управление на резервата, възстановяване и подобряване на туристическата инфраструктура и повишаване на обществената ангажираност за опазване и популяризиране на защитената територия.

 

Споделете: