Отварят офертите на кандидатите за проектен мениджър за „Енергийно обновяване на българските домове“ в Североизточния район на България

Варна, Добрич, Търговище и Шумен са градовете, на чиято територия е допустимо обновяването на многофамилни жилищни сгради

Днес, 14 февруари 2013 г., ще се състои публично отваряне на офертите в открита процедура за избор на проектен мениджър за „Енергийно обновяване на българските домове“ за Североизточния район на България, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Откритата процедура е с предмет:

Избор на проектен мениджър по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” за територията на Североизточен район.

В него попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен.

Отварянето на офертите ще се състои в 11,00 часа в зала „Колегиум“ в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19, ет. 3.

Споделете: