Отварят офертите на кандидати за проектен мениджър на проекта за енергийно обновяване на българските домове

Проектът е за многофамилни жилищни сгради в градовете Варна, Добрич, Търговище и Шумен

Днес,  8 март,  в зала „Пресцентър“ в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството,  ще бъдат отворени ценовите оферти по обществена поръчка за енергийно обновяване на българските домове, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Предметът на обществената поръчка е:

Избор на проектен мениджър по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен.

Споделете: