Официално стартира газифицирането на гр. Габрово

До момента инвестицията на „Ситигаз България” ЕАД е на стойност над 10 млн. лв.

 

Днес,  22 януари, министър-председателят Бойко Борисов  и министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще присъстват на официалния старт на газификацията на гр.  Габрово, съобщиха от правителствения пресцентър.

Притежател на лицензиите за разпределение и снабдяване с природен газ на града притежава дружеството „Ситигаз България” ЕАД.

Разрешението за строеж е издадено през месец август миналата година и през месец септември стартира строителството на първия етап на газификацията.

В момента са налице 40 км изграден газопровод, от които 30 км магистрален и 10 км в града.

Инвестицията на „Ситигаз България” ЕАД за газификацията на територията на Габрово до момента възлиза на близо 10.5 милиона лева.

По-късно министър – председателят ще посети гр. Севлиево, където ще присъства на представянето на договора за безвъзмездна финансова помощ за рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационна мрежи на гр. Севлиево.

Стойността на проекта е 18.9 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Документът ще бъде представен от министъра на околната среда и водите Нона Караджова.

По проекта ще бъде изградена и рехабилитирана около 15 км канализационна и 4.5 км водопроводна мрежи, което ще доведе до намаляване на загубите на питейна вода и ще премахне ограничението във водоподаването.

Наред с това ще се оптимизира  и работата на градската пречиствателна станция за отпадъчни води в града, в следствие на което ще се подобри опазване чистотата на р.Росица, която е основния водоприемник на отпадъчните води на град Севлиево.

Споделете: