Подписаха 8 договора по ОПРР 2007 – 2013

 Стойността на договорите е 4 млн. лв.

 Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова подписа договори по осем обособени позиции (ОП) за 4 млн. лв. за наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Избраните изпълнители ще извършват проверки на място. Преди това проектите ще бъдат контролирани документално.

Фирмите, с които бяха подписани договорите, са:

  • Обособена позиция 1 – „Мега Билд” ЕООД;
  • Обособена позиция 2 – „Мега Билд” ЕООД;
  • Обособена позиция 3 – ДЗЗД „ЕН Екип- Трансконсулт”;
  • Обособена позиция 4 – ЛКГТ Консорциум;
  • Обособена позиция 5 – Обединение „Консултанти за Мониторинг”;
  • Обособена позиция 6 – Обединение „Консултанти за Мониторинг”;
  • Обособена позиция 7 – Обединение „Консултанти за Мониторинг”;
  • Обособена позиция 8 –  Обединение „Гама Консулт”.

Управляващият орган на ОПРР осъществява проверки на място, както на проектите в изпълнение, така и на вече приключили в рамките на 5-годишния период на устойчивост на инвестицията, каза Деница Николова при подписването.

Предвид броя на сключени договори (966) и проектите, които приключват своето изпълнение (над 200), нараства и нуждата от привличане на допълнителен човешки ресурс за осъществяване на качествен контрол. По тази причина привличаме външна експертиза, допълни тя.

Първите шест позиции предвиждат извършването на проверки, свързани с ново строителство, ремонт, реконструкция и повишаване енергийната ефективност на сграден фонд.

Договорът с изпълнителя на седмата предвижда наблюдение на изпълнение на проекти, свързани с ремонт и рехабилитация на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура.

Укрепване на свлачища и срутища; мерки за предпазване от наводнения; мерки за предотвратяване абразията и ерозията на морските и речните брегове и др., включва предметът на договорите, които ще наблюдава изпълнителят на договора по обособена позиция 8.

В резултат от проведена през миналата година обществена поръчка е сключен още един договор. Той се изпълнява успешно повече от 9 месеца. Изпълнителят му наблюдава проекти, свързани с ремонт и рехабилитация на пътна инфраструктура, подобряване на градската среда и подобряване на градския транспорт.

Досега са направени 47 проверки на място. Всички становища, които сме получили, са изключително компетентни, каза Деница Николова.

Споделете: