Подписват днес договора за „Интегриран градски транспорт на гр. Варна“

Безвъзмездната финансова помощ по схема на ОПРР за Варна е близо 100 млн. лв.

В присъствието на министър Павлова ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” Деница Николова и Кирил Йорданов ще подпишат договора за „Интегриран градски транспорт на Варна”.

Проектът  предвижда набор от мерки за модернизация на обществения транспорт и насърчаване на придвижването по алтернативни начини:

обновяване на подвижния състав и базите за поддръжка, въвеждане на нова оптимизирана и атрактивна автобусна маршрутна мрежа и на система за бърз автобусен транспорт, изграждане на велоалеи.

Предвиждат се също въвеждане на интегрирана електронна билетна система и система за информиране на пътниците в реално време по спирките и в автобусите, единен център за контрол и управление на трафика, подпомаган от системи за видеонаблюдение и контрол на обществения транспорт, както и светофарна уредба с приоритет за автобусите на градския транспорт.

Общата стойност на проекта е 114 438 436,44 лв., от които 90 999 831 лв. са безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. , а 23 438 605  лв. са собствен принос на община Варна.

Споделете: