Подписват договори за подобряване на енергийната ефективност на три училища

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 5.4 млн. лв.

 

Днес,  5 април, министърът на културата Владимир Пенев и Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, ще подпишат три договора по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“.

Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Общата стойност на трите договора е около 5.4 млн. лв.

Средствата ще се инвестират в три училища под управлението на Министерството на културата  – национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“, гр. Плевен, Национално училище за танцово изкуство“ – гр. София и „Национална гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ в София.

Споделете: