Представят План за устойчиво енергийно развитие на столицата за периода 2012-2020 г.

Планът е разработен на основата на резултатите от  инвентаризацията на CO2 емисиите на територията на Столична община

 

Днес, 23 ноември 2012 г., в зала „Официална“ в Столичната община ще бъде представен публично Планът за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община за периода 2012-2020 г., съобщиха от общинския пресцентър.

На представянето ще присъстват кметът на София Йорданка Фандъкова, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и зам.-кметът Ирина Савина.

Планът за устойчиво енергийно развитие на столицата е разработен като ангажимент, поет с присъединяването на София към Конвента на кметовете – инициатива на европейската общност, покрепяща местните власти в прилагането на политики за повишаване на енергийната ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници и намаляване на CO2 емисиите.

Ще бъдат представени и резултатите от инвентаризацията на CO2 емисиите на територията на Столична община, въз основа на които е разработен Планът.

Публичното представяне на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012-2020 се организира в рамките на проект “LEAP – ефективно въвеждане и интегриране на устойчиви енергийни политики при планиране и други свързани дейности за постигане на ниско-карбонова икономика”, финансиран по програма „Интелигентна енергия Европа” на ЕС.

Споделете: