Представят резултатите от проект за намаляване на консумацията на енергия на 9 училища в София

Проектът е по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г.

Днес, 29 ноември, зам. кметът на Столична община Ирина Савина ще представи резултатите от проекта „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на Столична община“, съобщиха от пресцентъра на общината.

Това са районите „Илинден“, „Студентски“, „Красно Село“, „Връбница“, „Искър“, „Нови Искър“, „Възраждане“, „Слатина“, „Кремиковци“.

Проектът е по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161РО001/1.1-09/2010/003 е сключен между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустроството (МРРБ).

За участие в заключителната пресконференция са поканени зам. министър на МОМН Милена Дамянова, Деница Николова – главен директор на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ в МРРБ и Кирил Георгиев – изп. директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, районните кметове и директорите на училища, в които е осъществен проекта.

Представянето ще се състои от 13:00 ч. в хотел Арена ди Сердика, зала Арена.

Споделете: