Предстои дванадесетата среща на Управляващата група на Международната комисия за опазване на река Дунав

Форумът ще се проведе на 19 и 20 юни 2014 г.  в София

 Река Дунав

На 19 и 20 юни 2014 г.  в хотел „Рамада“ в София под председателството на заместник-министъра на МОСВ  Атанас Костадинов ще се проведе дванадесетата среща на Управляващата група на Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД). Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

В рамките на събитието ще бъде отбелязана 20-тата годишнина от подписването на Конвенцията за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, подписана на 29 юни 1994 г. в София.

В срещата ще вземат участие представители на Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, България, Румъния, Молдова, Украйна и Европейската комисия. Очаква се в дискусиите по въпросите на управлението на водите в международния басейн на река Дунав да вземат участие и представителите на международни организации със статут на наблюдатели към МКОРД.

МКОРД е платформа за координация по прилагането на Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията в рамките на международния дунавски басейн. Дейността на Комисията се подпомага от Секретариат със седалище във Виена, Австрия.

 

 

Споделете: