Предстои промяна в нормативната база, регулираща монтажа на фотоволтаични модули

Промяната ще цели ускоряване на административните процедури

 

След проведената на 16.01.2013 г. среща при министър-председателя и в изпълнение на неговото разпореждане за нормативно уреждане на постигнатите договорки, още същия ден в 16.30 ч. в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се проведе среща между представители на МИЕТ, МРРБ, ДКЕВР, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

В срещата участваха също представители на неправителствения сектор и народни представители.

На срещата се постигна съгласие за промяна в нормативната база с оглед ускоряване на административните процедури при монтаж на фотоволтаични модули върху покривните и фасадни конструкции  към съществуващи сгради и привеждането на Наредба 6 от 2004 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за присъединяване на потребители и независими производители към електропреносните и електроразпределителните мрежи в съответствие с действащите законови разпоредби на Закона за устройство на територията и Закона за енергията от възобновяеми източници.

Следващата среща е предвидена за 24 януари.

Споделете: