Стартира общ проект на гимназия „Джон Атанасов“ и Българската фотоволтаична асоциация

 Проектът ще насърчава взаимодействието между бизнеса и образованието


 „Мобилна практика в немски компании в областта на възобновяеми енергиийни източници” е името на проект, по който Българска фотоволтаична асоциация и професионалната гимназия по електроника „Джон Атанасов“ започват съвместна работа.

 

Цел на проекта, финансиран от Програма „Леонардо да Винчи“, дейност „Мобилност“, е да бъде редуцирана дистанцията между образованието и бизнеса, като се даде възможност на учениците от СПГЕ „Джон Атанасов” да усвоят актуални и иновативни знания и опит във водещи фирми от бранша за производство на електричество от слънцето и други възобновяеми източници.

В рамките на проекта ученици от гимназията ще бъдат изпратени на практика в компании – членове на БФА, развиващи дейност в областта на възобновяемата енергетика, които са базирани в Берлин, Германия.

Никола Газдов – Председател на Управителния съвет на БФА, споделя по повод стартиращия проект:

„БФА и професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ показват на практика как се получава синергията между бизнеса и образованието. Много съм щастлив, че благодарение на съвместната ни работа тези талантливи младежи и девойки ще натрупат ценен практически опит как се работи в някои от водещите компании във фотоволтаичния сектор в Германия.“

Мобилна практика в немски компании в областта на възобновяеми енергиийни източници” е първият съвместен проект между асоциацията и СПГЕ „Джон Атанасов”, но не и първата им обща инициатива – гимназията е асоцииран член на БФА почти от нейното създаване и активно се включва в дейностите на фотоволтаичната асоциация.

За асоциацията:

Българска фотоволтаична асоциация (БФА) е сдружение с нестопанска цел, което обединява над 120 компании от соларния бранш.

Членове на асоциацията са фирми с най-различен профил – производители на соларни панели; проектанти; инсталатори; инвеститори в изграждането на фотоволтаични централи; фирми, развиващи проекти; финансови институции; инвестиционни посредници и консултанти, научни и образователни организации.

Споделете: