Теглим заеми за саниране на жилищата от още 2 банки

Новите партньори по програмата REECL са Банка ДСК и СИБанк

На пресконференция, на която бяха представени резултатите от програмата REECL (подобряване на енергийната ефективност в дома) стана ясно, че Банка ДСК и СИБанк са новите финансови институции, които също ще отпускат кредити за саниране на жилища.

До настоящия момент по механизма работеха само Райфайзенбанк и Прокредит банк.

Програмата се състои от кредитен ресурс от общо 90 млн. евро и безвъзмездно финансиране от 24.6 млн. лв. от международния фонд „Козлодуй“, по който България получава компенсации от Европейския съюз заради предсрочното спиране на блокове 1-4 в АЕЦ „Козлодуй“. Чрез фонда се съфинансира и разглобяването и обезопасяването на спрените енергийни мощности.

Всяко домакинство може да кандидатства за подходящите мерки за енергийна ефективност. Финансират се нови дограми, системи за отопление и климатизация, термопомпи, слънчеви колектори, газификация и други. Възможно е да се поставят и фотоволтаици и топлообменници.

По програмата се отпускат до 35 000 лв., като максималният срок за погасяване е 10 години. За обезпечение обикновено се използва заплатата на кандидатстващия. От фонд „Козлодуй“ на собственика на жилището се възстановяват до 20% от размера на главницата.

Резултатите от програмата показват, че кредити за енергийна ефективност предимно се вземат за покупката на дограма и климатици.

Предимствата на  REECL (Програма за енергийна ефективност в дома) са кратките срокове за одобрение, отпускане на парите и изплащане на безвъзмездната помощ. Лихвите на банките са от порядъка на 10%. При кредит от 5000 лева например безвъзмездната помощ за едно домакинство е 20 на сто – 1000 лева. Сдруженията на етажната собственост получават обратно 35% от сумата по главницата. Тези пари обаче се превеждат след изпълнение на проекта, представяне на протокол за извършените дейности и платена фактура на изпълнителя.

В условията е записано, че помощта се отпуска до 4 месеца след подобрението в жилището. Хора, които вече са теглили заеми по програмата, споделят, че са си взели парите на 20-ия ден след отчета.

Първият етап на програмата бе в периода 2005 – 2009 г., като за това време 28 000 български домакинства са получили заеми в размер на 43 млн. евро, от които са им били възстановени 7.5 млн. евро. В резултат на подобренията в жилищата през тези години са икономисани над 124 250 МВтч енергия, а въглеродните емисии на жилищата са намалели със 170 532 тона на годишна база, отчетоха представители на програмата.

Вторият етап на програма REECL започна през лятото на 2011 г. и ще продължи до юли 2014 г. като заемните средства за този период са 40 млн. евро, а безвъзмездната помощ – 14 млн. евро.

Интерес към програмата има, но на прескоференцията стана ясно, че няма достатъчно публична информация за нея, поради липсата на средства за реклама.

Споделете: