Технико-икономическият анализ на новия блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде извършен от „Уестингхаус Електрик Къмпани“

Офертата на компанията за проучването, което трябва да приключи до март 2013 г., е около 1. 950 млн. лв.

Компанията „Уестингхаус Електрик Къмпани“ ще направи технико-икономически анализ за изграждането на нов блок на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Договорът за това бе подписан на 27 август 2012 г. в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

В обявената на 7-ми юни процедура за избор на консултант участваха пет кандидата – Уорли Парсънс, Риск инженеринг, Арева самостоятелно и в консорциум с Мицубиши и Уестингхаус.

По думите на министър Добрев оценителната комисия е завършила успешно своята работа миналата седмица и сега с подписването на договора се дава официален старт на проучването.

Окончателната оферта на Уестингхаус е за 999 500 евро, което е около 1. 950 млн. лв. Министър Добрев подчерта, че цената е намалена с 16% от първоначално предложената.

Като следващи дейности по проекта ще трябва да се направят процедури за ОВОС и геоложко проучване. По думите на министър Добрев за тях ще има други изпълнители и стойността им няма да надхвърли 5-6 млн. лв.

Общият разход за необходимите предварителни дейности за вземане на решение от МС ще бъде в рамките на  7 млн. лв.

За сравнение, същото предпроектно проучване, с ОВОС и геоложки проучвания за проекта АЕЦ „Белене“, е струвало около 32 млн. евро – близо десет пъти повече в сравнение с проекта за 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“,  подчерта министър Добрев.

Президентът за Европа на Уестингхаус Ив Браше изрази своята благодарност за предоставената възможност да участват в предпроектното проучване.

Компанията има 75-годишен опит в областта на технологиите, свързани с ядрената енергетика. Разчитайки на опита си, ще намерим най-доброто решение, каза Браше.

Технико-икономическият анализ ще обхваща преглед на два възможни проекта: проект с реактор тип ВВЕР, при който се използва вече закупеното от клиента оборудване заедно със Системи за контрол и управление и гориво на Уестингхауз и турбогенератор на Тошиба Корпорейшън и проект с изграждане и експлоатация на реактор с вода под налягане с мощност 1000-1200MW.

Уестингхаус трябва да завърши работата си по този анализ до  март 2013 г.

Споделете: