Тропическа жега може да бъде победена – от изолацията и стената

С изолация ще Ви бъде и прохладно. При тропически жеги над 30° C изолираните домове поддържат температурата на вътрешния въздух около 25° C.

Масивното строителство подсилва ефекта на охлаждане. Това показаха дългосрочните измервания в изследователския парк Вива на Баумит.

Елин Пелин, 26. юни 2017. В световен мащаб се харчи много повече енергия за охлаждане, отколкото за отопление. При постоянни високи температури над  30° C  дори и в нашите ширини все по-често се задава въпросът „Как мога да охлаждам своя дом изгодно и същевременно да опазвам околната среда?“

 

В изследователския парк Вива на Баумит  се измерват и записват от две години и половина външната и вътрешната температура на десет различни изследователски къщи. Резултатите са съвсем ясни: Изолацията предпазва от лятно прегряване. Така при външни температури до 36°C вътрешната температура на изолираните къщи бе поддържана около 25° C, докато в неизолираните (напр. 25 см тухла без изолация) бе горещо като в тропиците – около 30° C.

 

Стената като акумулираща маса

Освен изолацията и стенната конструкция играе основна роля за поддържане на приятна вътрешна температура.  Изолацията на масивно построените къщи пази от слънце и горещина външните стени. Във вътрешността на къщата масивните стени се грижат за по-постоянна температура на вътрешния въздух и през лятото за прохладен и приятен вътрешен климат.

 

Обобщение на измерванията:  При къщи с еднакъв коефициент на топлопреминаване (U-стойност) важи – колкото „по-масивно“ е строителството на стенните конструкции, толкова по-ниски са измерените вътрешни температури на помещенията.

Споделете: