Утре подписват договор за безвъзмездно предоставяне на средства за модернизация на градския транспорт в Стара Загора

Нови тролейбуси и велоалеи в Стара Загора със средства по  ОПРР  2007-2013 г.

Утре,  5 юли, в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова, Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР г-жа Деница Николова и кметът на община Стара Загора г-н Живко Тодоров ще подпишатдоговор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 28 903 502,82 лв. за модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в града.

 

 Стойността на безвъзмездната финансова помощ, предоставена на бенефициента, е 24 643 458 лв. като от тях 20 946 939.30 лв. се предоставят от  Европейския фонд за регионално развитие и 4 260 044.82 лв. е собственият принос на общината.

Официалната церемония ще се състои в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, зала ет. 4.1.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на схема BG161PO001/5.1-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” по Оперативна програма„Регионално развитие” 2007-2013 г. Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С финансовия ресурс ще бъдат изградени следните три компонента:

1. Подвижен състав

–          Закупуване на нови 14 тролейбуса;

–          Закупуване на специализиран автомобил за ремонт и поддръжка на въздушно-контактна мрежа;

2Инфраструктура

–        Поддръжка на тролейбусната мрежа;

–        Рехабилитация на четири токоизправителни станции;

–        Рехабилитация на депо (закупуване на оборудване, ремонтни дейности);

–        Изграждане на велоалеи;

–        Изграждане на рампи за хора с увреждания;

–        Хоризонтална маркировка по пътни настилки;

–        Рехабилитация на спирките за обществен транспорт;

3Оперативни интервенции

–        Въвеждане на информационна система (телематика).

 

Споделете: