Утре подписват договор за модернизация на градския транспорт и на Плевен”.

Договорът за безвъздмедна финансова  помощ е по схема „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”
 
Утре, 10 юли 2012 г., в присъствието на председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Цачева и министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова, Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР г-жа Деница Николова и кметът на община Плевен проф. д-р Димитър Стойков ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ по проект за интегриран градски транспорт на гр. Плевен.

Официалната церемония ще се състои в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Общата стойност на договора възлиза на 23 322 246.41 лв., от които 20 395 013.38 лв. е стойността на безвъзмездната финансова помощ предоставена на бенефициента (от тях 17 335 761.37 лв се предоставят от  Европейския фонд за регионално развитие) и 2 927 233.03 лв са недопустимите разходи, финансирани от бенефициента.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на схема BG161PO001/5.1-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” по Оперативна програма„Регионално развитие” 2007-2013 г. Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът включва следните компоненти:

  • Изграждане на ново тролейбусно депо;
  • Внедряване на система за управление на обществения транспорт;
  • Разширяване, реконструкции и подобрения на тролейбусната мрежа;
  • Интелигентна система за управление на трафика;
  • Облагородяване на спирките на обществения транспорт;
  • Изграждане на велоалеи;
  • Програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения.

Споделете: