2 училища в София ще бъдат санирани чрез Национална схема за зелени инвестиции

Планираните инвестиционни разходи са общо над 1 млн. лв – 85% безвъзмездно и 15 % съфинансиране от Столична община

Столична общинаПроектите на Столична община за подобряване на енергийната ефективност в 85 СОУ в район „Кремиковци” и 29 СОУ в район „Сердика“ бяха одобрени от Националният Доверителен Еко Фонд (НДEФ) за финансиране чрез Национална схема за зелени инвестиции.

Това обяви  зам.-кметът на София Ирина Савина, съобщиха от пресцентъра на общината. Размерът на планираните инвестиционни разходи за двете столични училища възлиза на 1 млн.лв., от които 85% безвъзмездна помощ от НДЕФ и 15% съфинансиране от бюджета на Столична община.

Предвидените дейности включват подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени, покриви и подове, основен ремонт на отоплителни, вентилационни и ел. инсталации, поставяне на енергоспестяващо осветление. С реализацията на предвидените мерки за енергийна ефективност не само ще бъде осигурен топлинен комфорт на учениците, но и ще бъде постигната значителна икономия на средства, които ще могат да бъдат инвестирани в други подобрения на образователната база.

Училищата в „Кремиковци“ и „Сердика“ са вторият пакет от проектни предложения, с които Столична община кандидатства за финансиране от Националния Доверителен Еко Фонд. През 2012 г. Фондът отпусна близо 2 млн.лв. за енергийно обновяване на две столични училища – 56 СОУ в район „Люлин“ и 78 СОУ в район „Банкя“.

Ремонтните дейности в 56 СОУ приключиха в началото на 2013 г. и от училищното ръководство вече отчетоха намаление на консумираната за отопление енергия. Модернизацията на 78 СОУ в „Банкя“, което е най-голямото по площ училище на територията на София, завърши през месец август и реализираните икономии там ще могат да бъдат отчетени в края на новия отоплителен сезон.

В процес на оценка за финансиране от НДЕФ са още три проектни предложения за внедряване на мерки за енергийна ефективност в 90 СОУ в район „Люлин”, 11 ОУ в район „Изгрев” и 146 ОУ в с. Волуяк, район „Връбница“. Общата стойност на заложените в трите проекта дейности е 2.1 млн.лв.

Споделете: