3 столични училища ще бъдат енергийно обновени с финансиране от Националния Доверителен ЕкоФонд

Проектът на стойност  1.48 млн.лв ще се финансира 85% от НДЕФ и 15% съфинансиране от общинския бюджет

Столична община кандидатства за енергийно обновяване на 3 училища с финансиране от Националния Доверителен ЕкоФонд, който финансира зелени проекти чрез продажбата на квоти за емисии на парникови газове.

Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Проектните предложения за внедряване на мерки за енергийна ефективност в 146 ОУ в район „Връбница“, 85 СОУ в район „Кремиковци“ и 29 СОУ в район „Сердика“ ще бъдат разгледани и гласувани на редовната сесия на Столичния общински съвет днес, 11 април.

Размерът на планираните инвестиционни разходи за трите столични училища възлиза на 1.48 млн.лв., от които 85% (1.26 млн.лв.) безвъзмездна помощ от НДЕФ и 15% (220 000 лв.) съфинансиране от бюджета на Столична община.

Предвидените дейности включват подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени, покриви и подове, основен ремонт на отоплителни, вентилационни и ел. инсталации.

Училищата във „Връбница“, „Кремиковци“ и „Сердика“ са вторият пакет от проектни предложения, с които Столична община кандидатства за финансиране от Националния Доверителен ЕкоФонд.

През 2012 г. Фондът отпусна близо 2 млн.лв. за енергийно обновяване на две столични училища – 56 СОУ в район „Люлин“ и 78 СОУ в район „Банкя“. Ремонтните дейности в 56 СОУ приключиха в началото на тази година и от училищното ръководство вече отчитат намаление на консумираната за отопление енергия.

Модернизацията на 78 СОУ в „Банкя“  ще стартира в рамките на следващите 2 седмици. Това е най-голямото по площ училище на територията на София – състои се от 9 корпуса и има почти 20 000 кв.м разгърната застроена площ.

С реализацията на предвидените мерки за енергийна ефективност не само ще бъде осигурен топлинен комфорт на учениците, но и ще бъде постигната значителна икономия на средства.

Това е от изключително значение с оглед на факта, че училищата и детските градини са на делегирани бюджети и спестените от отопление средства могат да бъдат инвестирани в други подобрения на образователната база“, обясни зам.-кметът Ирина Савина.

„С Националният Доверителен ЕкоФонд се обсъжда възможността през 2014 г. Столична община да кандидатства за енергийното обновяване на още 4 училища на територията на София, като в момента се извършват анализи и огледи на място за прецизиране на конкретните обекти“, допълни още Савина.

Споделете: