Стартира информационната кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове”.

Стойността на техническата документация ще се покрива напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта
В информационен кът пред Народния театър „Иван Вазов“ в столицата вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева официално постави началото на втората информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”.
Министър Захариева запозна присъстващите с предимствата на проекта и обясни, че е предоговорен общия размер на безвъзмездната финансова помощ и собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийното й обновяване. Според нея това е допълнителен стимул повече домакинства да се включат в проекта.
Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват на 100% от безвъзмездната финансова помощ по проекта. Хората трябва да бъдат активни, да кандидатстват, каза тя  и допълни, че средства ще бъдат осигурени за всички одобрени проекти.
„Целта на информационните дни е да успеем да запознаем хората с предимствата и възможностите на проекта. Стремежът ни е администрацията да отиде при гражданите, да им представи ползите от проекта и да отговори на всичките им въпроси. Нашите експерти ще бъдат на разположение през целия период на кампанията и ще подпомагат и консултират желаещите на всеки етап от прилагането му“, обясни министър Захариева.
Информационните дни  започват от 16 април в София и ще продължат до 30 юни. В рамките на двата месеца в 36 града ще бъдат разположени информационни кътове, където ще бъде достъпна детайлната информация по проекта и консултация от Проектните мениджъри за кандидатстването. Ще бъдат организирани и срещи с домоуправители по места. Навсякъде ще бъдат организирани и срещи с експерт, които ще подпомагат и консултират желаещите да обновят енергийно своите домове.
„За 3 години с над 50 млн. лв. ще се подобри не само сградният фонд на около 180 сгради, но ще се даде възможност на малкия бизнес да участва пряко в техния ремонт“, съобщи министър Захариева.  „Друг важен ефект от програмата е значителното намаляване на сметките за отопление, по-високата стойност на имотите, и не на последно място по-топли и красиви домове“, допълни тя.
Промяната, която е извършена в размера на безвъзмездната помощ, предоставяна на собствениците, няма да се отрази на броя на планираните за обновяване сгради. Индикативните бюджети на всички одобрени до момента сгради ще бъдат актуализирани съгласно новото разпределение на финансирането – 75% безвъзмездна помощ, 25% самоучастие на собствениците.
Разработен е и механизъм за онези одобрени сгради, където има домакинство, което не може да си позволи съфинансирането. Тези домакинства ще могат да получат 100% финансиране на своя дял от бюджета за енергийно обновяване на сградата. Средствата за това са 100 000 лева и са от бюджета на МРРБ. Предстои идната седмица да е ясен механизмът, по който тези семейства ще могат да се възползват от облекчението. Предложението е тази подкрепа да се предоставя едва когато всички останали възможности са изчерпани – като осигуряване на необходимата сума от други източници, отказ от нисколихвен кредит от Фонда за жилищно обновяване, липса на допълнителни имоти, които могат да носят доходи и др.
Към 15 април 2013 г. са подадени 185 заявления за интерес и подкрепа по проекта от общо 30 града, 104 от тях са одобрени и 15 са отхвърлени, поради недопустимост на сградите.
Подадени заявления няма в градовете Велинград, Ловеч, Силистра, Петрич, Търговище и Ямбол.
Най-много са подадените заявления в София – 48, следват Благоевград и Пловдив – 13, Бургас и Смолян – 12, Варна – 11, Хасково – 10. Общо по райони заявленията са, както следва: Североизточен район – 20 заявления; Северозападен – 9, Северен централен – 18, Югозападен – 27, Югоизточен – 21, Южен централен – 42.
В гр. София – одобрени са 35, отхвърлени са 3.
На 18 април, четвъртък, министър Захариева ще даде началото на информационните дни по проекта в град Русе.
Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Бенефициент по проекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция „Жилищна политика“.

В рамките на проекта ще бъдат организирани общо четири информационни кампании – една вече се проведе през 2012 г., две са предвидени през настоящата 2013 г. и една през 2014 г.

Споделете: