„80 години – създаваме за хората” е мотото, под което ще протекат събитията за отбелязване на сериозния юбилей

Споделете: