„Идеал Стандарт – Видима” АД отбелязва 80-тата си годишнина!

 „80 години – създаваме за хората” е мотото, под което ще протекат събитията за отбелязване на сериозния юбилей

2

Преди 80 години, в далечната 1934 г.   се­дем предприемчиви сев­ли­ев­ци  създават първата тенекеджийско-шлосерска производителна кооперация „Труд”, с което поставят началото на 80-годишната история на днешната компания „Идеал Стандарт – Видима” АД.

Севлиевски предприемачи поставят началото на днешната компания

Тази сериозна годишнина„Идеал Стандарт – Видима” АД ще отбележи точно на 1 март. Събитието е от голямо значение както за компанията, така и за обществеността, защото тя е важен икономически фактор за региона и страната.

“Малко са българските компании, които празнуват подобна годишнина и могат да се похвалят, че продуктите им присъстват в почти всеки български дом.  За нашата компания тези 80 години са резултат от амбиция, иновативно мислене и стремеж да създаваш и предлагаш най-доброто. Горди сме, че през тези години името на нашата компания е символ на качествени иновативни продукти, които задават тенденциите на пазара не само в България, но и по света. Разпознават ни като стабилен партньор в бизнеса и коректен доставчик. Всичко това е резултат от стремежа непрекъснато да се подобряваме и инвестираме в нови технологии за производство, създаване на безопасна работна среда и разбира се, развитието и грижата за хората, които градят образа на нашата компания – лидер в производството и предлагането на цялостни решения за баня”, заяви инж. Красимир Копчев, изпълнителен директор на „Идеал Стандарт – Видима” АД и директор на завода за производство на санитарна арматура.

Събитията послучай годишнината ще протекат под мотото „80 години – създаваме за хората” и ще се проведат в продължение на цяла седмица – от 26 до 31 май. Идеята е да си спомним за историята, да оценим настоящето и да помечтаем за бъдещето, подчертават от компанията.

………………….

Историята на „Идеал Стандарт – Видима” АД

 „80 години - създаваме за хората” е мотото, под което ще протекат събитията за отбелязване на сериозния юбилей

 Началото на „Идеал Стандарт – Видима” АД е положено през 1934 г. от се­дем предприемчиви сев­ли­ев­ци, които създават първата тенекеджийско-шлосерска производителна кооперация „Труд”. От 1952 г. започва усвояването и производството на санитарна водопроводна, промишлена и домакинска арматура. В основата на това производство са две софийски фабрики „Батерия” и „Руда”, чиито производство се прехвърля в ДИП „Стоян Бъчваров”.

През 1968 – 1969 г. е закупен и внедрен ита­ли­ан­ски ли­ценз за производство на пъл­на га­ма са­ни­тар­но-би­то­ва ар­ма­ту­ра на фирма „Галиени Вигано и Мараза”. Извършено е ново раз­ши­ре­ние и тех­но­ло­гич­но об­нов­ле­ние на завода. Създадено е едно модерно индустриално предприятие за производство на санитарно-битова арматура.

 В периода 1973 – 1980 г. е проведена програма за усъвършенстване на съществуващите технологии и внедряване на нови технологични процеси. Продукцията на завода става търсена не само у нас, но и на външния пазар. Високото качество на продуктите получава признание на международни панари в Либия, Египет, Алжир, Гърция, Сирия, Пловдив, Москва, Париж, Лайпциг, Будапеща.

 В периода 1981- 1989 г. се извършва но­во раз­ши­ре­ние и тех­но­ло­гич­но об­нов­ле­ние без спи­ра­не на про­из­вод­ство­то. Въведени са нови инсталации за леене под ниско налягане, нови автомати за шлайфане и полиране, нова автоматизирана инсталация за никелиране и хромиране, механизация на монтажните процеси и др. Продукти на завода се продават в Европа, Близкия изток, Африка.

През 1989 г. заводът за битова арматура „Стоян Бъчваров” и Базата за техническо развитие на битова арматура се сливат и преобразуват във фирма „Видима” с предмет на дейност производство на санитарно-битова и промишлена арматура. С това започва нов етап в развитието на предприятието – самостоятелна стопанска и външнотърговска дейност.

Конкурентоспособността, производствените ресурси и квалифицирания човешки капитал на фирмата дават основание през 1992 г. 100-годишната компания „Американ Стандарт” да започне производство в България чрез създаване на първия в страната джойнт венчър. От този момент започва да се гради новата история на компанията. Успешното развитие на дружеството в периода 1992 – 1996 г. амбицира „Американ Стандарт” да инвестира на „зелено” в модерен завод за санитарна керамика, който бе изграден за една година. Всички тези успехи са основание за последващите инвестиции – втори завод за санитарна арматура в село Градница, завод за месингов обков и изграждане на дистрибуционен център.  Осигурени са работни места за над 3500 души.

Това не остава незабелязано. Нуждите на „Идеал Стандарт – Видима”  привличат чуждестранни инвеститори. Доставчици на компанията прехвърлят бизнеса си или част от него в България и откриват нови работни места. Постепенно е изграден индустриален клъстер в региона със стабилно развитие.

Постиженията на  „Идеал Стандарт – Видима” допринасят както за благополучието на хората, които работят в компанията, така и за обществеността в региона. Израз на социалната отговорност на компанията е постоянният ангажимент и подпомагане на различни сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, изкуство, култура и спорт.

 

Споделете: