Актуални теми за енергийна ефективност във фокуса на конференцията на БАИС

Форумът с участие на специалисти от различни страни се състоя в София на 9 октомври

Kolag_09.10.2014

На 09 октомври т.г. Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) проведе конференция с международно участие на експерти от Република Македония „Външни топлоизолационни системи на сгради като фактор за подобряване на енергийната им ефективност”. Спонсори на форума бяха фирмите-пълноправни членове на асоциацията „РОКУУЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „ФИБРАН БЪЛГАРИЯ” АД и „БАУМИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Сред официалните чуждестранни гости бяха директорът на Агенцията за енергетика, председателят и генералният секретар  на Камарата на правоспособните инженери и архитекти, експерти от Дирекцията по хидрометеорология, инженери, архитекти и представители на най-големите производители на пенополистирен на Република Македония.

От българска страна се включиха представители на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българския институт за стандартизация, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, ректорът на Висшето строително училище „Любен Каравелов”, зам.-ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалисти в областта на енергийната ефективност, бизнесмени, студенти и граждани. Конференцията беше открита от председателя на БАИС Борис Радулов, който приветства участниците и изрази очакванията на организаторите събитието да бъде интересно и полезно за всички.

На форума бяха дискутирани проблеми, свързани с енергийната ефективност на сгради в контекста на завишените изисквания на Директива 2010/31 на ЕС и всички български нормативни документи, свързани с нея. Специално внимание беше обърнато на проектирането, изпълнението и проблемите на външни топлоизолационни системи на сгради  (на фасадни стени).

Проф. д-р арх. Петар Николовски от Република Македония – специалист с международна известност в областта на  енергийната ефективност на сгради направи анализ и оценка на изпълнение на външни топлоизолационни системи при енергийното обновяване на сгради в Македония, Словения, Република Хърватска, Република Чехия, а така също и в България през последните години. Той обърна специално внимание на някои моменти при неправилното изпълнение на външни топлоизолационни системи, които съществено влошават тяхната експлоатационна надеждност и дълготрайност. В изложението си д-р Николовски отдели специално внимание на т. нар. „топлинни мостове” при изпълнението на външни топлоизолационни системи на сгради, които в известна степен се подценяват във фазата на проектирането и по време на изпълнението им.

Проф. д-р инж. Д. Назърски направи обзор на съществуващата нормативна база у нас в областта на енергийната ефективност на сгради и обърна внимание на някои дискусионни моменти в нея, които се нуждаят от актуализиране и допълване.

Голям интерес сред участниците в конференцията предизвикаха презентациите на фирмите „РОКУУЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ”КСЕЛА БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „ФИБРАН БЪЛГАРИЯ” АД, които представиха нови моменти при изпълнението на външни топлоизолационни системи на база клетъчни бетони, минерална вата и екструдиран пенополистирен.

На конференцията беше направено предложениe за провеждане на форум с подобна тематика в Република Македония. Това би дало възможност да бъде използван натрупаният български опит като страна-член на ЕС особено в областта на нормативните документи, които се отнасят до енергийното обновяване и енергийната ефективност на сгради.

 

Повече информация за конференцията може да бъде намерена в уеб сайта на БАИС: www.bais-bg.com

Споделете: