Заводът на Баумит за сухи строитени смеси в Украйна се разширява с инсталация за пастообразни продукти – инвестиция от 3 млн. евро.

Споделете: