Кредитиране и финанси

Награда за изграждане на положителен образ на жените в рекламата получи УниКредит Булбанк

Конкурсът е организиран  от  Информационното бюро на Европейския парламент в България Голямата награда за изграждане на  положителен образ на жените в рекламата и маркетинга…