Открита дискусия по време на Архитектурната изложба „Четирите причини“

Събитието ще се проведе на 22 ноември 2017 г. от 18:00 ч в Експо Баня София, изложбена зала Roca

Открита среща-дискусия “Споделяне на опит; творчески метод и търсения; взаимоотношения и проблеми на съвременната архитектурна практика в София 2017” ще се проведе на  22 ноември 2017 г. от 18:00 ч. в Експо Баня София, изложбена зала Roca.

Дискусията  е в рамките на откритата на 15 ноември 2017 г. архитектурна изложба ЧЕТИРИТЕ ПРИЧИНИ.

Архитектурното ежедневие на АДА АД ще представят авторите на изложбата и организатори на дискусията. Идеята е да споделят и обменят виждания и идеи за проблемите и възможностите на съвременната архитектурна практика в София. Архитектите от АДА АД канят за участие в дискусията практикуващи колеги, студенти, институции и медии.

На откриването на изложбата в Експо Баня София, арх. Иво Пантелеев, съосновател на АДА, заяви „изложбата е повод да споделим нашата работа – един процес и труд, които, ако ги сравним с думи, са романи, а ако ги сравним с ноти, са дълги музикални произведения“.

Творческият екип на Агенция Дизайн и Архитектура АД, в който равнопоставено са съчетани опитът и практическите познания с младежката енергия и владеене на съвременни методи на проектиране, има много да сподели и покаже. Независимо от големината и сложността на конкретната проектна задача, подходът на AДA АД е академично последователен и обхваща пълния архитектурен инструментариум: от работни макети до фото-реалистични предварителни изгледи и анимации.

Изложбата ЧЕТИРИТЕ ПРИЧИНИ представя реализирани проекти, участия в различни архитектурни конкурси, включително международни и новаторски творчески разработки. За поредната си изложба, архитектите от АДА споделят:

Съвсем наскоро в София един известен архитект заяви:  “Архитектурата е причина да се живее”.  Пожелаваме на всеки архитект да споделя това верую. Заглавието на спонсорираната от Рока България изложба на АДА АД визира едно по-земно измерение – ЧЕТИРИТЕ ПРИЧИНИ, които правят упражняването на архитектурната професия от нас желано и възможно: “Забавление, Престиж, Благосъстояние и Приятелство“.

  • Да, творческият метод на Архитектурата е много сходен с играта, а играта е Забавление.
  • Да, Архитектурата винаги е била и продължава да бъде източник на признание и Престиж.
  • Да, Архитектурната Професия позволява, макар и все по-трудно, осигуряване на нужното за всеки индивид ниво на Благосъстояние.
  • Да, успешното упражняване на Архитектурната Професия води до трайните Приятелства с клиенти, партньори, сътрудници и потребители, достатъчно основание, за да бъде “причина да се живее”.

Изложбата ЧЕТИРИТЕ ПРИЧИНИ продължава до 15 януари 2018 г. Вход свободен.

Споделете: