Още две млади семейства могат да осъществят мечтата си за собствен дом!

Хабитат България обявява нов кръг за избор на семейства по проект „Изграждане на четири жилища в град Костинброд в периода 2013 – 2014г.“ 

Хабитат България обявява нов кръг за избор на семейства по проект „Изграждане на четири жилища в град Костинброд в периода 2013 – 2014г.“

В началото на 2013 г. Фондация „Подслон за човечеството” (Хабитат България), част от глобалната нестопанска огранизация Habitat for Humanity International, посветена на каузата за елиминиране на жилищната бедност, стартира проект със социална насоченост, който предвижда изграждането на 4  самостоятелни едноетажни къщи. Къщите, които ще се изградят в имот, собственост на фондацията на територията на гр. Костинброд, са предназначени за млади български семейства с непълнолетни деца и доказани жилищни нужди. Всяка от къщите е с РЗП от 94 кв.м. Още информация за началото на проекта ТУК!

Строителните дейности по изграждането на къщите  започнаха  в края на месец юни 2013 г., като първите две жилища са вече готови, семействата, които ще живеят в тях, са избрани и за символичното връчване на ключовете на новодомците вече ви информирахме. Повече информация можете да си припомните ТУК!

Едно от избраните семейства за първите 2 къщи

Строителството на другите две къще  ще бъде изпълнено в  периода май – октомври 2014-та г.

По този повод Фондация „Подслон за човечеството”  обявява нов кръг за избор на семейства за настаняване в новите две къщи.

Крайният срок за подаване на зявление за участие е 28 февруари 2014 г. Заявление за участие можете  да изтеглите от  ТУК

Водещите критерии за избор на кандидати са:

– Лицата да са български граждани, които живеят/работят през последните 5 години в населените места в Община Костинбродили в Район „Надежда“, Район „Връбница“, Район „Нови Искър“  или Район „Люлин“ на Столична община;

– Да не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти и да не са носители на право на ползване на такъв имот или реално обособена част от него;

–  Да не са носители на право на строеж, включени в индивидуално или групово жилищно строителство, или член-кооператори в жилищностроителна кооперация;

– Да са семейства (или живеещи на семейни начала) с две или повече непълнолетни деца;

– Да имат нетен месечен доход на семейството не по-малко от 600 лв. и не повече от 1000лв.;

– Да желаят да участват с доброволен труд при изграждането на жилищата.

При подаване на Заявление за участие по проект „Изграждане на четири жилища в град Костинброд в периода 2013 – 2014г.“ е необходимо да се приложат следните допълнителни документи:

  1. Копие от свидетелство за граждански брак, ако имате сключен такъв;
  2. Копие за договор за наем, ако имате такъв;
  3. Копие от документ, показващ размера на нетното Ви  трудовото възнаграждение, ако получавате такова;
  4. Копие от документи, които доказват други доходи, ако имате такива;
  5. Копия от други документи, по Ваша преценка.

Изплащането на новите домове ще се осъществява за срок до 20 години, на равни месечни вноски на база себестойност, без оскъпяване, само с инфлационна корекция за периода.

Хабитат България привлича за изпълнението на проекта корпоративни партьори, което гарантира, че значителна част от вложените материали ще бъдат на преференциални цени. Участието на доброволци за някои от строителните дейности допълнително намалява разходите за труд.

Пълният комплект документи може да бъде подаден лично или изпратен по пощата / куриер на адрес:

Хабитат България, ул. „Любен Каравелов“ N55, ет.1, ап.1, София 1142. 

За контакти: тел: 02 / 983 24 10, е-mail: office@hfh.bg

 

Споделете: