Българският отбор на Професионалната гимназия по строителство и архитектура – Пазарджик в състав Десислав Трампов и Николай Ланджев

Споделете: