Проектът със социална насоченост е нагледен пример за успешна практика между бизнеса и неправителствения сектор

Споделете: