Национален жилищен форум, организиран от Хабитат България, постави на фокус проблемите на жилищната политика у нас

Като модел за добра практика бе презентиран социалният проект на организацията „Изграждане на четири жилища в град Костинброд“

Национален жилищен форум се състоя на 31 октомври в София

Национален жилищен форум, организиран от Хабитат България – част от глобалната нестопанска огранизация Habitat for Humanity International, посветена на каузата за елиминиране на жилищната бедност, се състоя на 31 октомври в София.

Форумът се осъществи с подкрепата на Министерство на регионалното развитие, „Винербергер” ЕООД, „Пайплайф България“ ЕООД и „Тондах България“ ЕООД.

Мирослав Мазнев, Зам.-министър на Регионалното развитие

Цел на събитието, което откри г-н Мирослав Мазнев, Заместник-министър на регионалното развитие, е поставянето на акцент върху нуждата от ефективни партньорства между държавните структури, бизнеса и неправителствените организации, в името на осигуряването на достойни и безопасни жилища за всеки.

Димчо Михалевски, Председател на ПК по Регионално развитие

Димчо Михалевски, Председател на Парламентарната комисия по Регионално развитие и представители на Министерство на регионалното развитие представиха съществуващата законова рамка на жилищната политика в България. Те участваха в Националния жилищен форум, за да направят преглед на постигнатото до момента по ОП „Регионално развитие“ и на планираните по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ дейности. В дискусията се обсъдиха трудностите, необходимите финансови ресурси и възможностите за публично-частни партньорства за осигуряване на домове за уязвимите общности.

„Проблемите, свързани с достъпността и качеството на жилищата са на фокус в Жилищната стратегия и се търсят начини за тяхното подобряване“, заяви Димчо Михалевски. Той апелира към създаване на публично-частни партньорства като такъв инструмент.

Герхард Кох, Винербергер

Социалният  проект на Хабитат България „Изграждане на четири жилища в град Костинброд“, осъществяващ се в сътрудничество с компаниите „Винербергер” ЕООД, „Пайплайф България“ ЕООД и „Тондах България“ ЕООД, бе представен като пример за успешна практика между бизнеса и неправителствения сектор.

Атанас Буглов, Винербергер

Международни и местни представители на ръководния екип на компаниите – партньори по проекта, представиха детайли относно участието си в него с дарения на строителни материали и доброволен труд. Представени бяха и политиките на компаниите за корпоративна социална отговорност.

На последваща церемония в град Костинброд, първите две многодетни семейства, които ще живеят в жилищата построени от Хабитат България, получиха ключове за новите си домове.

Проектът със социална насоченост е нагледен пример за успешна практика между бизнеса и неправителствения сектор

Проектът предвижда изграждането на общо четири нови енергийно-ефективни еднофамилни къщи, разположени на територията на град Костинброд.

Минчо Бенов, Хабитат България

Жилищата, всяко от които е с площ от 94 кв. м., са предназначени за млади семейства с непълнолетни деца и доказани жилищни нужди. „Организацията се стреми да повтори този модел на работа на територията и на други общини в страната“, споделя г-н Минчо Бенов, Национален директор на Хабитат България.

…………………………………………

Фондация „Подслон за човечеството” (Хабитат България) е национална организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над  90 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза.

От основаването си през 1976 г. до сега организацията е построила и ремонтирала над 700 000 жилища по света и е осигурила скромни, финансово достъпни домове за повече от 3,5 милиона души. Чрез своите дейности Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност.

Организацията подпомага разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат достатъчно средства, за да ги ремонтират и подобрят. Хабитат популяризира идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволна работа, загриженост и уважение към нуждите на другите.

 

Споделете: