„Обичам природата – и аз участвам“ е темата на Национална кампания „За чиста околна среда” – 2015

За 2015 г. е предвиден бюджет от  3.5 млн. лв. за кампанията

 01

Днес, 19 януари, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева съобщи на провелия се брифинг  финансовите параметри и условията за участие в ежегодната Национална кампания „За чиста околна среда” – 2015 година на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

„Проектите са малки по мащаб,  но сериозни като полза и ефект. Те подпомагат,  както местните общности, така и възпитанието и образованието на децата ни“,  посочи министър Василева. Тя съобщи, че тази година с решение на УС на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е взето решение да се отпуснат средства в размер на 3.5 млн. лева за провеждането на кампанията.

Тя се провежда от 12 години и е доказала своята устойчивост. Осъществява се от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и ПУДООС. От 2009 година до сега са реализирани 2048 проекти в рамките на програмата.

Покана за участие тази година е отправена към две групи кандидати. За училища, детски градини и обединени детски комплекси са определени общо 1,2 млн. лева. Техните проекти могат да бъдат в размер до 5000 лева.

За другата група – общини и кметства са заделени средства в размер на 2, 3 млн. лв., които могат да кандидатстват и получат за реализация на проектите си до 10 000 лева.

Целта и на тазгодишната кампания е да се повиши екологичната култура и навлизането на съвременни тенденции в сферата на опазване на околната среда.

Споделете: