инж. Димитър Иванов – управител на „Чех-Пласт“ ООД

Споделете: