Клиентите сами определят условията, а лихвата за първата година е 0%

Споделете: