На участниците в обученията ОНДУЛИН издава сертификат, който да послужи пред клиентите като гаранция , че изпълнителят е достатъчно добре подготвен.

Споделете: