Отвориха офертите на 57 дружества, кандидатствали за изпълнители по проект „Енергийно обновяване на българските домове”

Резултатите ще бъдат обявени до 20-ти септември

„Енергийно обновяване на българските домове”

Днес, 1 септември, в Министерството на регионалното развитие  бяха отворени ценовите оферти на 57 дружества, допуснати до процедурата за избор на изпълнител на строително – монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове”, съобщиха от пресцентъра на МРР.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“.

70 е общият брой на отворените ценови оферти по седем обособени позиции в процедурата. Всяко дружество може да кандидатства максимум по две позиции.

Предстои комисията да извърши проверка на офертите на допуснатите участници и в срок до 20 септември да обяви резултатите.

Строителнително – монтажните работи по сградите, които ще се финансират, в рамките на проекта, включват подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи чрез обновяване с високотехнологични топлоизолационни системи; повишаване на ефективността на системите за отопление, вентилация и охлаждане в сградите и на системите за горещо водоснабдяване; повишаване ефективността на системите за управление на топлоподаване и регулиране на топлината в сградите.

Изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ се финансира с общо 50.1 млн. лв. по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. До приключването му в края на 2015 г. се предвижда да бъдат обновени минимум 180 многофамилни жилищни сгради.

 

Споделете: