Проектът на стойност 3.5 млн. лв. е финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Споделете: