Обновяват 62 жилищни сгради в София и Северозападен район на България с европейски средства

Крайният срок за изпълнение на строително-монтажните работи е 31.10.2015 г.

„Енергийно обновяване на българските домове”

Заместник-министърът на регионалното развитие Ангел  Петров подписа Рамкови споразумения  за извършване на строително-монтажни дейности по програмата за Енергийно обновяване на българските домове за град София и Северозападен район, съобщиха от пресцентъра на МРР.

Рамковите споразумения се сключват  след проведена обществена поръчка за обособени позиции  1 и 7 от проекта. Те включват изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на  град София и Северозападен регион, включващ градовете Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен и Лом.

Следващата стъпка е фирмите, спечелили обществените поръчки, да бъдат поканени да представят своите оферти за всяка одобрена сграда, в резултат на което ще се сключват индивидуални договори за всяка една от тях.

Прогнозният брой сгради, които следва да бъдат обновени, според обявлението за възлагане на обществената поръчка  в София са 54, като индикативната стойност на строително-монтажните работи е малко над 14 млн.лв.

Фирмите, с които се подписа Рамково споразумение за изпълнение на СМР за гр. София  са: „Хидроизомат“ АД, „Доби Строй“ ЕООД, „Инфраструктурна компания“ АД, „Мират Груп“ ООД, „КИК Дизайн“ ООД, ДЗЗД „Жилсан“, Консорциум „Европейски дом“, „Планекс  Билд“ ООД, Сдружение „Инфра РС Енерджи“, „Еко Строй“ ООД, ЕТ „Васил Иванов Костов“, „НВГ Груп“ ЕООД, „Универсал Строй Консулт“ ООД и „Красин“ ООД.

Избрани са и фирми за проектиране и авторски надзот. Това са „ТСД Груп“, ДЗЗД „Ребилд“ и „Вамос“ ООД, с които  са сключени рамкови споразумения.

В Северозападен регион фирмите, с които се сключи споразумение за СМР  са „КСВ& Инфракорект 2014“ и „Бодрост 96“ ЕООД.

Прогнозният брой сгради, които следва да бъдат обновени, според обявлението за възлагане на обществената поръчка, е 8  броя, като инвестицията се изчислява на близо 2,2 млн.лв. лева без ДДС.  Проектант и авторски надзор е Консорциум „ППМ-Ивалс“.

Началният срок на строителните дейности се обуславя от изработването на инвестиционен проект за всяка сграда, издаването на разрешение за строеж и сключване на индивидуален договор въз основа на Рамковото споразумение за извършване на строително-монтажни дейности по програмата.  Крайният срок за изпълнение на строително-монтажните работи е 31.10.2015 г., като в този срок следва сградите да бъдат въведени в експлоатация.

 

Споделете: