Анонси от срещите по разясняване на Националната програма за саниране

Целта на програмата е сградите да достигнат енергиен клас „С“, затова не се допускат в нея да участват блок-секции или отделни входове

lp-1

В поредица от срещи, които се проведоха в различни градове на страната, министър Лиляна Павлова представи Националната програма за саниране и даде отговори на гражданите по различни конкретни въпроси по темата.

Жилищни блокове, в които има индивидуално остъклени балкони, няма да бъдат премахвани, нито ще бъдат пречка за включването на блока в Националната програма за саниране. Това обясни министърът на регионалното развитие при срещата си с гражданите на Сливен.

В такива случаи проектантите ще трябва да съобразят визията на блока с индивидуалните решения на гражданите.Те трябва да предложат такива решения, които няма да налагат премахването им. Ако обаче досегашната дограма не отговаря на изискванията, предписани от енергийните одитори, то тя ще бъде подменена за сметка на проекта, разясни Павлова.

Банките, които притежават апартаменти в сгради, собствениците на които желаят да се включат в Националната програма за енергийна ефективност, също трябва да дадат съгласие за включване в проекта. Това са отнася и за ведомствени апартаменти на МВР, на Министерство на отбраната или на друга институция. В тези случаи съгласието трябва да се търси чрез областните управители по места. Разяснението беше направено от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на среща с жителите на Хасково. В града част от панелните сгради, които попадат в обхвата на безплатната програма за саниране, са ведомствени.

Ако търговски дружества също притежават апартаменти, е необходимо да подадат декларации за обема на други вид държавна помощ, които надвишава 396 000 лева, ще трябва да си покрият мерките за енергийна ефективност, посочи министърът.

Когато Сдруженията на собствениците не могат да открият притежател на апартамент, за да вземат съгласието му за участие в проекта, могат да се обърнат за информация и помощ към кметовете. Местните власти имат информация за собствеността на апартаментите. Вече голяма част от кметовете са съгласни да предоставят такава информация.

В правомощията на всеки общински съвет е да реши дали да повиши данъците на сградите, приложили мерките за енергийна ефективност от безплатната правителствена програма да саниране. Безспорно е, че санирането повишава стойността на имотите, но не държавата, а местните власти решават повишаването на местните данъци и такси. Това обясни министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова във Варна, където 890 сгради имат потенциален шанс да участват в програмата, стига да успеят да създадат Сдружение на собствениците. В града се намират едни от най-големите панелни блокове у нас, които имат по повече от 15 входа.

Особен интерес варненци проявиха към възможностите за поставяне на слънчеви панели на блокове. Министър Павлова обясни, че ще се поставят,  само ако бъдат препоръчани в докладите  на енергийните одитори. Техническите паспорти на сградите, които участват в Националната програма за енергийна ефективност, ще се плащат от държавата и ще са напълно безплатни за участниците в програмата, увери министърът присъстващите граждани.

Апартаментите по никакъв повод не могат да бъдат застрашени и отнети, само за това, че някой е кандидатствал да получи безвъзмездна помощ, категорична беше Лиляна Павлова.

В Плевен 200 сгради отговарят на изискванията за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. А именно  да имат най-малко 36 апартамента и  да се проектирани преди април 1999 г. Това съобщи в Плевен министър Лиляна Павлова. Заедно с председателя на Народното събрание Цецка Цачева и кметовете на Плевен, Враца, Ловеч и Монтана се срещнаха с граждани, домоуправители и представители на фирми, желаещи да участват в Националната кампания за енергийна ефективност.

„Целта на програмата е сградите да достигнат енергиен клас „С“, затова не допускаме в нея да участват блок-секции, или отделни входове“, посочи Лиляна Павлова при представянето на програмата за безплатното саниране. Когато собствениците на апартаменти живеят в чужбина, е достатъчно да попълнят декларация и да я изпратят по пощата в оригинал, за да не спират процеса на сдружаване. Когато обаче решат да упълномощят някой да ги представлява, то тогава пълномощното трябва да е нотариално заверено, отговори на питания министърът.

„Енергийният клас се постановява след изтичането на поне един отоплителен сезон, енергийният одитор проверява и установява дали приложените мерки са сработили и едва тогава се издава сертификат за постигнатия клас“, обясни Павлова. Последващата проверка на енергийните одитори са за сметка на програма, участниците в програмата не са ангажирани с набирането на средства, за да се плати одита, каза още Павлова.

Тя обясни още, че Сдружението на собствениците трябва да съществува минимум 5 години и така е заложено в договорите,  защото за такъв период ще има гаранция на строително-монтажните дейности. Техническото лице, което е предвидено да съдейства на сдруженията в процеса на прилагането на мерките за енергийна ефективност, може да бъде външно или съсед, не е задължително да получава заплащане, това е въпрос на договорка. Неговата роля е да проследява от името на сдружението дали се влагат материалите като качество в процеса, обясни министър Павлова.

Споделете: