Банка Пиреос България ще финансира проекти на физически лица и домакинства за реализация на енергоспестяващи мерки в жилищни сгради

Банка Пиреос  България и ЕБВР подписаха договори за кредитни линии на стойност 13 млн. лв в подкрепа на българската икономика

Банка Пиреос БългарияБанка Пиреос  България и Европейската банка за възстановяване и развитие  (ЕБВР)   на 30 юли подписаха  3 договора за кредитни линии на обща стойност от 13 милиона евро, съобщиха от пресцентъра на банката.

Чрез тези договори Банка  Пиреос  България  се ангажира да подкрепи и осигури финансиране както за физически лица и домакинства, така и за българския бизнес с цел неговото по-ефективено и конкурентено развитие.

Първата кредитна линия е  в размер на 1 500 000 евро по Програмата за енергийна ефективност в дома ( REECL). Чрез нея Банка Пиреос България ще  финансира  проекти на физически лица и домакинства за реализация на енергоспестяващи мерки в жилищни сгради. Кредитополучателите могат да се възползват от безвъзмездна финансова помощ в размер на 20% за индивидуални проекти и 30% за групови проекти след успешно завършване на проектите.

Втората кредитна линия е  в размер на 1 500 000 евро  по Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика, Компонент „Заемно финансиране” в рамките на финансовия инструмент „Енергийна ефективност за конкурентоспособна икономика” (BEECIFF).

Чрез нея ще се финансират МСП  с цел  подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии, използвани в МСП, и за намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване на инвестиции, полезни за околната среда, за намаляване  на отпадъците и за  енергоспестяващи производствени технологии.

Третото  споразумение е договорът за търговско финансиране в размер на  10 000 000 евро и неговата цел е стимулиране на вноса и износа на стоки от страна на български компании.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Банка Пиреос България  ще продължат да подкрепят бизнеса в България с цел стимулиране икономическия  растеж на страната.

 

 

Споделете: